dijous, 16 de gener del 2014

Curs federatiu d'instructor de futbol base Nivell 1CONVOCATÒRIA CURS FEDERATIU D’INSTRUCTOR DE FUTBOL BASE, NIVELL 1

“ESTUDIS NO OFICIALS DE FORMACIÓ ESPORTIVA”

La Federació Catalana de Futbol, d’àmbit autonòmic, amb l’autorització de la RFEF, a través de la Escuela Nacional de Entrenadores de la RFEF amb data 18 de Novembre de 2013, en ús de les atribucions que li assisteix en el previst en els vigents articles 4  e  i  22  f   dels Estatuts, convoca el Curs Federatiu d’INSTRUCTOR DE FUTBOL BASE, NIVELL 1,  (Disposició addicional vuitena del RD 1363/2007 de 24 d’Octubre, BOE núm. 268 de 8 de novembre de 2007 i del Reglament General vigent de la RFEF), a celebrar en l’esmentada Federació.

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Iniciar la formació d’instructor de Futbol Base, Nivell 1, mitjançant els ensenyaments conduents a l’obtenció del Diploma Federatiu i té per finalitat proporcionar als alumnes, en relació amb aquesta modalitat, la formació que garanteixi adquirir els coneixements i habilitats necessàries que permetin desenvolupar la seva tasca mitjançant competència i professional en les competicions organitzades per les Federacions de Futbol d’àmbit Autonòmic i de la Real Federación Española de Fútbol.

SEUS PREVISTES

Piscina Municipal de Salt, (UFEC)
c/ Miquel Martí i Pol, 5
Salt
Data d’inici del curs:  Dimarts 11 de Febrer

Institut Abat Oliva
c/ Barcelona, s/n
Ripoll
Data d’inici dels curs:  Dijous 6 de Febrer

Poliesportiu Municipal de Figueres
Plaça Voluntaris s/n
Figueres
Data d’inici dels curs: Dilluns 3 de Febrer

Consell Comarcal de la Selva
Passeig Sant Salvador, 25-27
Santa Coloma de Farners
Data d’inici del curs: Dilluns 10 de Febrer

PER MÉS INFORMACIÓ ADREÇAR-SE A  :  www.fcf.cat